Naspäť

Hľadáte odborníka? Takto zistíte, či ste v správnych rukách

Hľadáte odborníka? Takto zistíte, či ste v správnych rukách

Na Slovensku pôsobí približne 250 čeľustných ortopédov. Ich počet na naše pomery postačuje, dôležité je len dať si pozor, či ste skutočne u čeľustného ortopéda.

Čeľustno-ortopedická liečba, a teda aj nasadenie strojčeka, patrí podľa zákona výlučne do rúk čeľustného ortopéda. Teda lekára, ktorý okrem 6-ročného štúdia v odbore zubné lekárstvo absolvoval aj ďalšie 3 roky špecializačného štúdia v odbore čeľustná ortopédia. Pretože nech to vyzerá akokoľvek jednoducho, strojček (ani ten neviditeľný) nie je estetický doplnok ani zdravotná pomôcka pre krajší úsmev. Je to súčasť komplexnej a odbornej liečby, ktorá má svoje pravidlá aj náležitosti. Ak ich poznáte, ľahko zistíte, či ste v správnych rukách.

Čeľustný ortopéd nepracuje „inkognito“.

Ak uvažujete o liečbe strojčekom, vyhľadajte čeľustného ortopéda. Zvyčajne jeho meno a priezvisko nájdete už na webstránke ambulancie či kliniky, ktorá liečbu strojčekom ponúka. Ak meno konkrétneho lekára ambulancia alebo klinika neuvádza, pýtajte sa, ku komu sa objednávate a následne si overte, či sa jeho meno nachádza v zozname čeľustných ortopédov, ktorý nájdete TU.

Varovným signálom, že nie ste u certifikovaného čeľustného ortopéda môže byť aj fakt, že nerobí strojčeky pre deti, resp. ponúka iba neviditeľné dlahy pre dospelých. Dôvod je jednoduchý. Čeľustno-ortopedickú liečbu detí čiastočne hradí zdravotná poisťovňa, a tá ju preplatí jedine čeľustnému ortopédovi, ktorý má na ňu vzdelanie a licenciu. 

Strojček potrebuje plán.

Čeľustný ortopéd vás pred samotným nasadením strojčeka bude chcieť vidieť aspoň trikrát. Počas prvej konzultácie vizuálne posúdi, či a za akých podmienok je liečba vhodná a dohodne si s vami termín vyšetrenia. V rámci druhej návštevy vyšetrí zuby, kĺby aj tkanivá, vyhotoví fotografie zubných oblúkov i tváre, viaceré RTG snímky, prípadne CBCT a následne liečbu naplánuje krok po kroku vo forme kompletného liečebného plánu. Ten vám predostrie spolu s cenovou kalkuláciou na treťom stretnutí. Ak s návrhom budete súhlasiť, zaháji liečbu.

Pozor, liečebný plán nie je iba animácia, ktorú vám niekto ukáže na počítači. Je to komplexná lekárska správa, v ktorej sú odborne spísané jednotlivé kroky, cena za liečbu, jej dĺžka, prípadne aj typ navrhovaných materiálov a aparátov. Takýto plán dostanete do rúk a na základe neho sa rozhodnete, či s liečbou súhlasíte.

Deťom na strojček prispieva poisťovňa. 

Dodržanie vyššie uvedeného postupu konzultácií a plánu liečby vyžadujú aj zdravotné poisťovne, ktoré v prípade detí do 18 rokov liečbu strojčekom čiastočne uhrádzajú. Vo veľmi vážnych prípadoch ju hradia úplne. Ak chodíte k certifikovanému čeľustnému ortopédovi, môžete si tiež nárokovať peňažné benefity, ktoré dokážu cenu za strojček znížiť o ďalšie stovky eur. Ich výška aj podmienky na získanie závisia od konkrétnej zdravotnej poisťovne. Ak by ste teda strojček pre dieťa dali urobiť niekomu, kto licenciu nemá, poisťovňa neuhradí žiadne náklady a vám nevznikne ani nárok na uplatnenie benefitov.

K vašej liečbe existuje dokumentácia.

Čeľustný ortopéd si o vašej liečbe vedie podrobnú dokumentáciu. Má v nej zaznamenané všetky vyšetrenia, plány, analýzy aj priebežnú fotodokumentáciu, ktorá zachytáva progres liečby. Ak máte akékoľvek pochybnosti, môžete ho požiadať o zaslanie výpisu zdravotnej dokumentácie inému kolegovi, s ktorým chcete liečbu konzultovať. 

Ku každému výkonu, za ktorý platíte, vám čeľustný ortopéd vystaví doklad vzťahujúci sa explicitne na čeľustno-ortopedickú liečbu. Takýto doklad uznávajú aj zdravotné poisťovne.

Pozor na príliš nízku cenu.

Cena liečby strojčekom závisí od jeho typu aj celkovej náročnosti liečebného plánu. U dospelého sa pohybuje priemerne od 3- do 5-tisíc eur. Ak vám teda niekto ponúka neviditeľný strojček napríklad za 2-tisíc eur (čo zodpovedá cene za klasický fixný strojček), je pravdepodobné, že nejde o odbornú čeľustno-ortopedickú liečbu (a pravdepodobne ani certifikovaného čeľustného ortopéda). Samozrejme, čeľustno-ortopedická liečba je finančne náročná, preto vám mnohí čeľustní ortopédi ponúknu aj splátkový kalendár, ale ide predovšetkým o vaše zdravie. Keď budete po takejto „lacnej“ neodbornej liečbe potrebovať ďalšiu, čo sa bohužiaľ v dnešnej dobe stáva príliš často, v konečnom dôsledku Vás zaťaží viac finančne i časovo.

Dr. med. dent. Marián Sabo
Dr. med. dent. Marián Sabo
Prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti