Naspäť

Ako dlho trvá liečba strojčekom

Ako dlho trvá liečba strojčekom

Jednou z najčastejších otázok v ambulancii čeľustného ortopéda je „ako dlho budem nosiť strojček“? Závisí to od viacerých faktorov, preto je dobré vedieť, s čím všetkým treba počítať.

Rozhodli ste sa vyhľadať čeľustného ortopéda a v duchu si už predstavujete, ako sa budete s dokonalými zubami sebavedomo usmievať na všetkých ľudí a na každej fotke? To je takmer isté. Ak sa totiž zveríte do rúk odborníka, výsledky čeľustno-ortodontickej liečby neraz prekonajú všetky očakávania. Počítajte však s tým, že takýto odborník vám strojček nezaloží po prvej konzultácii a väčšinou vám nesľúbi ani rozprávkové „do roka a do dňa“…

Nebude to na počkanie

Hovorí sa, že nie všetky skratky vedú k cieľu a o  liečbe strojčekom to platí niekoľkonásobne. Pripravte sa teda na to, že prvá konzultácia u čeľustného ortopéda vám ten cieľ zatiaľ len načrtne. V rámci prvého stretnutia lekár vizuálne posúdi stav zubov a povie vám, či a za akých podmienok môžete absolvovať čeľustno-ortopedickú liečbu. Možno sa dozviete, že  pred zahájením liečby bude potrebné vyriešiť aj iné problémy so zubami – či už  sú to  existujúce kazy, zuby „navyše“ alebo, naopak, chýbajúce zuby.Až potom vám ponúkne ďalší termín – tentokrát na komplexné vstupné vyšetrenie. Počas neho čeľustný ortopéd vyšetrí všetky kĺby, svaly, sliznice aj funkčnosť zubov. Určite sa bude pýtať aj na vašu rodinnú anamnézu, hlavne pri väčších odchýlkach či chýbajúcich trvalých zuboch totiž bývajú prítomné aj genetické dôvody. Lekár si tiež vyhotoví kompletnú fotodokumentáciu aktuálneho stavu. Na základe všetkých analýz a meraní, röntgenov, skenov či odtlačkov následne vypracuje  kompletný liečebný plán, ktorý vám predstaví počas tretej konzultácie.  Až vtedy sa  dozviete, aký strojček je pre vás najvhodnejší, ako sa budú jednotlivé zuby počas liečby „hýbať“, ako dlho to bude trvať a koľko to celé bude stáť. Na základe týchto informácií a rozhovoru s lekárom sa potom môžete zodpovedne rozhodnúť, či do liečby idete.

Dva roky sú ideál, nie pravidlo

Dĺžka liečby bude závisieť od viacerých faktorov – predovšetkým od závažnosti odchýlky, ktorú má korigovať. V komplikovaných prípadoch, ako sú rázštepy či predhryz, býva indikovaná kombinovaná chirurgicko- čeľustno-ortopedická liečba trvajúca neraz aj 3 roky.

Pokiaľ ide o bežnú čeľustno-ortopedickú liečbu, tá v závislosti od typu strojčeka aj veku pacienta trvá priemerne 2 roky. U detí za normálnych okolností liečba prebieha rýchlejšie ako u dospelých, najmä pri snímateľných a fixných aparátoch. Neznamená to však, že 2 roky sú pravidlo. Niekedy tkanivá nereagujú tak, ako by mali, zuby sa hýbu pomalšie, alebo pacient – a to sa týka najmä mladších detí – nespolupracuje úplne ukážkovo. Zmena plánu liečby býva často potrebná u detí v puberte, napr. v prípadoch, kedy sa rast ukončí predčasne. Alebo lekár počas liečby teenagera zistí, že niektoré zuby bude musieť vybrať, lebo sa „nepomestia“.  V takýchto prípadoch sa môže celý proces liečby natiahnuť na 2,5 roka. K zmenám liečebného plánu však väčšinou nedochádza náhle a prípadné komplikácie sa dajú zvyčajne odhadnúť už počas prvého roka. Dobrý odborník ich s vami odkomunikuje včas. Pokiaľ ide o dohodnutú cenu liečby, zmeny v pláne by ju  už nemali dramaticky navýšiť, ani vás nepríjemne zaskočiť. V komplikovanejších prípadoch vás totiž čeľustný ortopéd už pri plánovaní upozorní, že počas liečby môžu byť ešte potrebné napríklad aj prídavné aparáty a povie vám, koľko by takáto korekcia mala stáť.

Zložením strojčeka to nekončí

A na záver ešte jedno dôležité upozornenie – liečba strojčekom nekončí jeho sňatím. Pre udržiavanie výsledku dosiahnutého liečbou je potrebná aj tzv. retenčná fáza. Prečo? Vlákna, ktorými sú zuby pripevnené ku kosti ako aj kosti samotné potrebujú na prestavbu podľa novej polohy zubov svoj čas. Aby sa zuby čiastočne alebo dokonca úplne nevrátili na svoje pôvodné miesto, je potrebné  po ukončení tzv. aktívnej fázy liečby stabilizovať výsledky nosením retenčného aparátu podľa pokynov lekára. Niekedy to môže trvať pár mesiacov, niekedy dokonca doživotne – to všetko vám však lekár povie ešte pred zahájením liečby. A nebojte sa, retenčné aparáty sú dnes už naozaj decentné a nespôsobia vám žiadny výrazný dyskomfort. Za ten zdravý a krásny úsmev do konca života to rozhodne stojí.

Trvanie liečby

Snímateľné aparáty

Aktívna fáza: cca 9 mesiacov

Kontroly počas aktívnej fázy: každých 10-12 týždňov

Retenčná fáza: cca  12 mesiacov

Kontroly počas retenčnej fázy: každých 6 mesiacov

Fixné aparáty

Aktívna fáza: cca 18 – 24 mesiacov

Kontroly počas aktívnej fázy: každých 6-8 týždňov

Retenčná fáza: zvyčajne 1 – 2 roky

Kontroly počas retenčnej fázy: po 3, 6 a 9 mesiacoch následne 1x ročne

Dlahové aparáty

Aktívna fáza: cca 18 -24 mesiacov,  30 mesiacov pri komplikovaných odchýlkach

Kontroly počas aktívnej fázy: každých 12 týždňov

Retenčná fáza: min. 12  -24 mesiacov

Kontroly počas retenčnej fázy: po 3, 6 a 9 mesiacoch následne 1x ročne

Dôležité je načasovanie

Ak potrebuje liečbu strojčekom vaše dieťa, rozhodne ju neodkladajte. Vekový limit na úhradu  liečby poisťovňou je 18 rokov. Ak do tohto termínu liečba ukončená nie je, pacient ju následne hradí v plnej výške (pokiaľ nejde o ojedinelé vážne diagnózy, ktoré poisťovňa prepláca aj po dovŕšení dospelosti).  Správne načasovanie je však dôležité  predovšetkým zo zdravotného hľadiska. U detí pred pubertou je dôležité, aby sa maximálny pubertálny rast využil v prospech liečby. U dievčat je to vek 11-13 rokov, u chlapcov 12-14 rokov. V prípade detí so zlozvykmi je potrebné začať liečbu čo najskôr, už vo veku 5-7 rokov.

Dr. med. dent. Marián Sabo
Dr. med. dent. Marián Sabo
Prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti