Viac než strojček kontakty

“Zabúdame na fakt, že „pekné zuby“ sú v prvom rade zdravé zuby a zdravé čeľuste, ktoré sú funkčné a správne postavené.” — Mudr. Marián Sabo

Výbor Slovenská ortodontická spoločnosť

MUDr. Marián Sabo

Prezident
Slovenskej ortodontickej spoločnosti

president@orto.sk

MUDr. Jana Surovková

Podpredsedníčka výboru SOS

MUDr. Patrícia Husárová

hospodár SOS

MUDr. et MUDr. Miriam Alexandrová

vedecký sekretár SOS
orthoalex1@gmail.com

MDDr. Tomáš Hudec

člen výboru SOS

Revízna komisia

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH MHA

predseda revíznej komisie SOS

MUDr. Miroslava Nagyová

člen revíznej komisie SOS

Mám záujem


    Dôvod kontaktu


    Vaše údaje