Viac než strojček kontakty

“Zabúdame na fakt, že „pekné zuby“ sú v prvom rade zdravé zuby a zdravé čeľuste, ktoré sú funkčné a správne postavené.” —                 Dr. Marián Sabo

Slovenská ortodontická spoločnosť

Dr. med. dent. Marián Sabo

Prezident
Slovenskej ortodontickej spoločnosti

president@orto.sk

MUDr. Jana Surovková

Podpredsedníčka výboru SOS

MUDr. Patrícia Husárová

hospodár SOS

MUDr. et MUDr. Miriam Alexandrová

vedecký sekretár SOS, šéfredaktorka časopisu Čeľustný ortopéd
orthoalex1@gmail.com

MDDr. Tomáš Hudec

člen výboru SOS

Revízna komisia

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH MHA

predseda revíznej komisie SOS

MUDr. Miroslava Nagyová

člen revíznej komisie SOS