strojček pre dieťa

Strojček pre deti

Ak so svojím dieťaťom pravidelne navštevujete zubného lekára, je vysoko pravdepodobné, že vás na potrebu návštevy čeľustného ortopéda upozorní sám. Aj keby tak neurobil, tak treba myslieť na viacero vecí.

1

Na vyšetrenie u čeľustného ortopéda nepotrebujete výmenný lístok.

chirurg ikona

2

Konzultáciu u čeľustného ortopéda by malo dieťa absolvovať ideálne vo veku 8 rokov a najneskôr vo veku 12 rokov.

kreslo ikona

3

Liečbu fixným i snímateľným strojčekom čiastočne prepláca do veku 18 rokov zdravotná poisťovňa.

Čo vás čaká?

šípka

Vstupná konzultácia

Spravidla zahŕňa vyšetrenie postavenia zubov a čeľustí, mäkkých tkanív a RTG. Na jeho základe lekár navrhne ďalší postup. Ak je Vaše dieťa vhodným kandidátom na strojček, dostanete termín na diagnostické vyšetrenie. Ak nie je nutné liečbu zahájiť hneď, dohodnete si ďalšie kontrolné vyšetrenie.

šípka

Diagnostika a stanovenie liečebného plánu

Pomocou ďalších diagnostických metód  a analýz vypracuje čeľustný ortopéd liečebný plán s predpokladanou dĺžkou liečby, jej priebehom aj cenou a navrhne vhodný typ strojčeka.

šípka

Liečba

Priemerná dĺžka liečby fixnými aparátmi je približne 2 roky. Pri náročných diagnózach, kde sú potrebné aj chirurgické zákroky, sa doba liečby pohybuje okolo 3 rokov.

šípka

Retenčná fáza

Po ukončení liečby je dôležité zastabilizovanie zubov v novej pozícii pomocou tzv. retenčných aparátov. Tie môžu byť fixné (nalepené na zuboch z vnútornej strany oblúka) alebo snímateľné (tzv. nočné dlahy). Niekedy môže táto fáza trvať dlhšie ako liečba, no ak budete dodržiavať pokyny lekára, výsledok liečby bude trvácnejší.